Historia Klubu Seniora

  Klub Seniora w Krosnowicach jest stowarzyszeniem zwykłym.Powołany został w 2004 roku na zebraniu wiejskim przez Zespół Założycielski.  Nadzorowanie powierzono wyłonionymu Zarządowi, któremu przewodniczy A.Piasecka.Klub posiada logo opracowane przez J.Adamowskiego i motto napisane przez Z.Kalkę.Jego siedzibą jest miejscowa Świetlica środowiskowa , zwana ,,Podhalanką".  Swoją ofertę Klub skierował do osób starszych oraz niezależnie od wieku do rencistów ,emerytów i osób niepełnosprawnych.Członkami są mieszkańcy Krosnowic i okolicznych miejscowości.  Głównym zadaniem Klubu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ,wyobcowaniu,pozostawaniu na marginesie życia społecznego i towarzyskiego.  Dominującą formą działalności są spotkania poświęcone określonej tematyce,połączone z wymianą doświadczeń i biesiadą.Gminny Ośrodek Kultury w Ołdrzychowicach zapewnił Klubowi instruktora muzyki J.Borewicza.Każde spotkanie uwzględnia menu będące inspiracją sezonu,przygotowane przez zespół W.Czachor.Organizowane są wycieczki łączące walory turystyczno-krajoznawcze,edukacyjne i rozrywkowe.We współpracy z Komendą Policji w Kłodzku został zrealizowany program edukacyjno-informacyjny ,,Bezpieczny Senior Powiatu Kłodzkiego".Stałą pozycją każdego roku są obchody świąt narodowo-wyzwoleńczych i patriotycznych z udziałem Kombatantów II wojny światowej i Sybiraków.Klub opiekuje się zapomnianymi grobami i miejscowym Pomnikiem Sybiraków.Roczny plan pracy Klubu uwzględnia specyfikę pór roku i kalendarz kościelny.Prowadzone są cykliczne porady działkowca i  sadownika,kulinarne,zdrowotne,popularyzowani są artyści i indywidualności oraz zwyczaje i tradycje.W okresie wielkopostnym członkowie Klubu czytają Drogę Krzyżową Z.Kalki.Każdy rok Klub kończy współorganizacją środowiskowej Wieczerzy Bożonarodzeniowej.Wiosną podejmowane są prace przy organizacji Święta Niezapominajki.  W Klubie dostrzega się każdego członka poprzez życzenia imieninowe, rocznice urodzin i jubileusze małżeńskie.  Klub stanowi forum dla autorskich prezentacji swoich członków,np.wzloty i smutna rzeczywistość koleji-T.Kutny, losy miejscowego zakładu włókienniczego -J.Różycki ,powojenne miejscowe rolnictwo -F.Mrukowicz,występyartystyczne-M.iL.Kogutowie,J.Leśków,A.iJ.Lewandowscy,F.Mrukowicz,I.Nachorna,D. i H.Skornągowie.  Największym przedsięwzięciem Klubu jest organizacja zjazdu absolwentów Szkoły Podstawowej w Krosnowicach oraz autorski spektakl jasełkowy.  Klub Seniora w Krosnowicach jest propozycją dla ludzi do wspólnego przebywania ,dzielenia się, wspomagania.Jest ofertą na tu i teraz ,opartą o aktualne realia społeczno-kulturowe.
Kreator www - przetestuj za darmo